Regulamin / Polityka Prywatności

Drogi Gościu!

Z chwilą rozpoczęcia Twojego pobytu przekazujemy Ci nasz obiekt do dyspozycji.

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi kwestiami dotyczącymi pobytu w naszym obiekcie zawartymi w regulaminie.

 1. Obiekt przekazywany jest do dyspozycji Gościa do samodzielnej obsługi i użytkowania.
 2. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 3. Ze względów bezpieczeństwa, w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia oraz własnych urządzeń tj. lampy naftowe, kuchenki gazowe, różnego typu grzałek i świec.
 4. Przebywanie psów oraz innych zwierząt domowych jest niestety niedozwolone. Obiekt nie jest przystosowany do takich celów.
 5. Prosimy o chodzenie w domku w miękkim obuwiu zamiennym.
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-6.00.
 7. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 17.00 w dniu przyjazdu, do 11.00 w dniu wyjazdu.
 8. Do korzystania z domku uprawnione są tylko osoby zgłoszone w rezerwacji. W domku może zamieszkiwać maksymalnie 5 osób. W żadnym wypadku liczba gości w domku nie może przekraczać wcześniej ustalonej – zgodnie z opłaconą rezerwacją.*

* W przypadku stwierdzenia naruszenia w/w punktu regulaminu, tzn. wprowadzenie do obiektu dodatkowej osoby wcześniej nie zgłoszonej, rezerwujący zostanie obciążony dodatkową opłatą tj. za każdą dodatkową osobę zostanie doliczone 100% do kwoty obowiązującej w cenniku.

 1. W domku znajduje się pościel oraz ręczniki na jeden okres wynajmu.
 2. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad swoimi pociechami.
 3. Mieszkańcy domku mogą parkować swoje samochody tylko i wyłącznie w obrębie posesji (na miejscu parkingowym i podjeździe).
  ————————————————————————————————–
  Warunki rezerwacji:
 4. Po wstępnej rezerwacji drogą e-mailową lub telefoniczną, oczekujemy do 3-ch dni roboczych na wpłatę zadatku w wysokości 30% całkowitej ceny pobytu. Otrzymanie tej wpłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji i regulaminu.
 5. Pozostała suma opłaty musi być dokonywana przelewem na dzień przed przyjazdem. Brak tej płatności równoznaczny jest z rezygnacją z rezerwacji.
 6. W przypadku rezygnacji z pobytu przed datą rozpoczęcia pobytu zadatek nie ulega zwrotowi.
 7. Pobieramy kaucję w wysokości 200 zł. na poczet ewentualnych zniszczeń. Kaucję zwracamy w terminie 7 dni od wymeldowania, po sprawdzeniu stanu obiektu.
  Uwaga:
 8. W przypadku skrócenia pobytu należność za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi.
 9. Reklamacje należy składać w dniu przyjazdu, nie później niż 24h od rozpoczęcia doby hotelowej.
 10. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.
 11. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu i wody.
  Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Właściciele

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych w Domku „Przysłop” Zawoja 2273, 34-222 Zawoja, zwanym dalej Obiektem

Kto jest administratorem Państwa danych?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Domek „Przysłop” Iwona Paszek z siedzibą Zawoja 2273, 34-222 Zawoja; NIP: 9372072704, właściciel Obiektu.
 2. Wszelkie zapytania, uwagi i zastrzeżenia dotyczące naszej Polityki ochrony danych osobowych prosimy kierować na info@domekprzyslop-zawoja.pl.

O jakich danych mówimy? Jak je pozyskujemy?

 1. Przetwarzamy tylko dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo przekazują.
 2. Państwa dane osobowe otrzymujemy w związku z procesem rezerwacji / zawarcia umowy / zgłoszenia na realizację usługi w Obiekcie lub w wyniku pozostawienia tych danych przez Państwa za pomocą̨ formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, portalach internetowych, z którymi współpracujemy lub za pomocą̨ innych kanałów komunikacji bezpośredniej.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane i na jakiej podstawie?

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez nas zawartej z Państwem umowy / obsługi Państwa rezerwacji / obsługi składanych przez Państwa zapytań.
 2. Przepisy prawa wymagają̨ od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Obiektu, którym jest:
 • zapewnienie dostarczenia, bezpieczeństwa i rozliczenia usług / rezerwacji / transakcji dotyczących usług, które Państwu świadczymy, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Obiektu;
 • obsługą Państwa zapytań́ przekazywanych do Obiektu, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • prowadzenia badań i analiz statystycznych strony internetowej Obiektu między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i analiz portali internetowych pośredniczących w zawarciu z Obiektem umowy / zgłoszenia na zarezerwowaną przez Państwa usługę̨, między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających;
 • windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • przetwarzanie Państwa danych w ramach marketingu bezpośredniego produktów i usług Obiektu, w tym do wysyłki informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

4. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

O jakie dane możemy Państwa prosić?

 1. Zależnie od tego, w jakim celu i w jaki sposób pozyskujemy dane, możemy Państwa prosić o takie dane jak:
 • Imię, nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Nr Dowodu osobistego / Paszportu
 • Nr rejestracyjny samochodu
 • Nr telefonu, adres e-mail
 • Nazwa firmy, adres, NIP
 • Nr karty płatniczej, nr rachunku bankowego

Czy muszą Państwo podać́ nam swoje dane?

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, które mamy dla Państwa świadczyć, czyli obsługi Państwa rezerwacji lub realizacji innych usług, których dotyczy umowa.
 2. Dobrowolna jest także zgoda na otrzymywanie informacji o specjalnych ofertach, promocjach, zniżkach i innych akcjach marketingowych. Jest ona nam potrzebna, abyśmy mogli kierować do Państwa nasz newsletter. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na otrzymywanie tych materiałów, po prostu nie będziemy ich do Państwa przesyłać. W dowolnym momencie możecie zmienić udzielone zgody.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Przede wszystkim, przechowujemy dane do momentu, aż zakończymy realizację Państwa rezerwacji lub innej usługi, którą dla Państwa wykonujemy oraz minie czas związany z ewentualnym dochodzeniem roszczeń w związku z tymi usługami.
 2. Dodatkowo, dane mogą̨ być́ przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy / zakończenia pobytu.
 3. W celu rozliczalności będziemy przechowywać́ dane przez okres, w którym Obiekt zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań́ prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

 1. Mogą Państwo:
 • mieć dostęp do treści Państwa danych i ich sprostowania,
 • w uzasadnionych przypadkach poprosić nas o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec konkretnych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych,
 • w uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach poprosić nas o przesłanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

Kto ma dostęp do Państwa danych? Komu na pewno ich nie udostępnimy?

 1. Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć́ do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować́ wysoką jakość́ obsługi, zarówno w zakresie realizacji Państwa rezerwacji / umowy / zgłoszenia lub obsługi zapytania.
 2. Jeśli udostępnione nam przez Państwa dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, to tylko na nasze zlecenie i na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszystkie podmioty, które przetwarzają̨ Państwa dane osobowe zapewniają̨ ich bezpieczeństwo i wypełniają̨ wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Oprócz naszych upoważnionych pracowników, dostęp do danych mogą mieć między innymi organizatorzy imprez znajdujących się̨ w naszej ofercie oraz zleceniobiorcy świadczący dla nas usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne.
 4. Jeśli będzie to konieczne, możemy przekazać́ Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko w przypadku konieczności takiego przekazania danych dla celów realizacji zawartej przez Państwa umowy / zgłoszenia.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

 1. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże nie będzie to wywoływać́ wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać́ na Państwa sytuację.
 2. Profilowanie danych osobowych przez Obiekt polega na przetwarzaniu Państwa danych (również̇ w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań́.

Czy wykorzystujemy cookies i wtyczki do innych portali?

Cookies

 1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Obiekt gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Proces obejmuje użycie cookies. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, użytkownicy mogą w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że cookies mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika.
 2. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwa odwiedzają, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.
 3. W celu przeprowadzenia wspomnianej analizy, przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę.
 4. Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:
 • obliczanie ilości odwiedzających stronę,
 • śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,
 • analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług,
 • adaptowanie oferty do poszczególnych grup docelowych.

Wtyczki do innych portali

 1. Na naszej stronie internetowej używane są „wtyczki“ serwisów społecznościach i portali innych usługodawców.
 2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google.
 3. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani.
 4. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.